Gyümölcsök feldolgozása
Zöldségek feldolgozása

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Az alábbi ÁSZF érintheti az Ön törvényes jogait. Emellett tartalmazza az Új Vinoservice  Kft. által működtetett weboldal általános szerződési feltételeit, megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A vásárlás előtt kérjük, gondosan olvassa végig a lent összefoglaltakat.

 

Szerződési Feltételek célja

Az Eladó a jelen ÁSZF-et azért adja ki, hogy ebben részletesen szabályozza a  szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webes szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatban lévő Vevő között létrejövő általános szerződés feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó  tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is alkalmazhatóak.

 

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a weboldal szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadottnak minősül, ha a Vevő a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a weboldal által kínált árut, szolgáltatást megrendeli, illetve azt megvásárolja.

 

Az ÁSZF hatálya 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészében bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a szolgáltatásait biztosítja.

 

A szerződésben résztvevő szereplők 

Az Eladó 

Neve: Új Vinoservice Kft. továbbiakban Eladó

Céghelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c

Adóigazgatási azonosítószám: 10682777-2-42

 

A Vevő

Aki a www.gyumolcspres.hu domain címen található, az Új Vinoservice Kft. által működtetett weboldal szolgáltatását igénybe veszi, azaz internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

A Szállítmányozó

www.gyumolcspres.hu csomagjait a General Logistics Systems (GLS) vagy a Posta szállítja Önnek. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Szállítmányozót bármikor lecserélje, vagy saját maga végezze a szállítást.

 

Az áru

Az Új Vinoservice Kft. által üzemeltetett weboldalon  található termékek az Eladó tulajdonát képezik, azokat ő raktározza, illetve rendeli meg beszállítóitól.

A megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a megrendelést követő visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, vagy a visszaigazolásban különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0”Ft-os vagy „1”Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ehelyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.

Amennyiben Ön kedvezményre jogosult, úgy a kedvezmény más kedvezménnyel össze nem vonható!

A kiválasztott áru mellett feltüntetett ár bruttó vételár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t.

 

A  szolgáltatás

Az Eladó a Vevő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja szolgáltatásait.

 

A  szolgáltatás területi hatálya 

Az Eladó által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind a Magyar Köztársaságon és azon kívül elérhető, azonban csomagot csak a Magyar Köztársaság területén található címekre ad fel. Külön kérésre, egyedi ajánlat alapján eseti jelleggel lehetőséget biztosítunk külföldi szállításra is.

 

A  Szerződés létrejötte

Általános jellemzők

A Szerződés a  Vevő által történt megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Vevő részéről történő megrendelés elküldésével a Szerződés írásban foglaltnak minősül, melyet az Eladó saját  rendszerében iktat, és adatbázisban tárol. A  vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A vásárlási szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő által a elküldött megrendelést az Eladó az automatikus visszaigazolás után e-mailben is visszaigazolja és az abban lévő ajánlatot Vevő dokumentálható módon elfogadja. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, és többszöri próbálkozás útján sem tud annak valódiságáról meggyőződni, az adatokat törölje, és ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

 

Regisztráció

A minden oldalon megtalálható “Regisztráció” menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelmekért, illetve egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

A Megrendelés módosítása, törlése

Vevő által  elküldött megrendelés 12 órán belül és indokolt esetben módosítható a következő feltételekkel. A megrendelés visszavonását, annak tartalmának módosítását a Vevő a weboldal “elérhetőségek” menüpontjában megadott elektronikus levelezési címre küldött levélben, illetve az ott található telefonszámon jelentheti be. Amennyiben a termék még nem került postázásra, a visszaigazolást követő 12 órán belül módosíthatja megrendelését. Telefonon csak szándékát jelezheti, de a fent említett módon írásban kell megerősíteni vásárlástól való elállását. Telefonos bejelentés a következő telefonszámon lehetséges: 06.20.343.7570

A Vevő a megrendelését törölni csak írásban (e-mailen, levélben) történt kérésre töröljük, és csak abban az esetben, ha még nincs postázva a megrendelt áru. Megrendelésének írásos törlését a következő címeken tudja leadni: e-mailben info kukac gyumolcspres pont hu. A megrendelés visszavonása azonban csak a Szállítmányozó részére történő átadás előtt lehetséges.

 

Fizetési feltételek 

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a Szállítmányozó részére, az áruk átvételénél utánvétes módszerrel készpénzben, vagy Eladó értékesítési  helyén készpénzben teljesíti. Az Eladó minden esetben forintos számlát állít ki Vevő részére. A Szállítmányozó, utánvétes szállításnál a készpénz átvételéről számlát ad. A Vevő külön kérésére lehetőséget biztosítunk előre történő utalásra az Eladó számlaszámára.

 

Szállítás

A várható szállításról visszaigazolásunkból tájékozódhat. A hétvégén és ünnepnapokon beérkezett megrendeléseket az ezeket követő első munkanapon dolgozzuk fel, majd ezt követően igazoljuk vissza. A megrendelt termékeket cégünk sérülésmentes csomagolásban küldimegrendelőinek. A  feladás időpontjáról Vevő értesítést kap email fiókjára.

Az Új Vinoservice  Kft. az esetleges késedelmes szállításokért vagy a megrendelés teljes meghiúsulásáért kártérítési kötelezettséget nem vállal.

A Magyar Köztársaság területén kívülre történő szállításokra jelen szállítási feltételek nem érvényesek!

A megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni és amennyiben a megrendelt árut átveszi, az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a csomag sérüléséből eredő reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

 

Szállítási költségek:

A szállítási költség termékfüggő. Erről érdeklődhet előre is telefonon illetve e-mailben.

 

Szállítási módok

Szállítmányozó által, utánvétellel

A számlán szereplő összeget a Vevő az árut átadó Szállítmányozónak fizeti meg, mely együttesen tartalmazza a termék (ek) ellenértékét és a szállítási költséget.

 

Szállítmányozó által előreutalással

Az előreutalás beérkezése után a csomag kiküldésre kerül. 

 

Személyes átvétel 

Személyes átvételre akkor kerülhet sor, amennyiben Eladó az áru átadására készen áll és azt írásban vagy telefonon jelezte Vevő felé. Az átvétel csak a nyitva tartás ideje alatt lehetséges az Eladó által megadott címen. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő a  megrendelt terméket az Eladótól/Szállítmányozótól átvette. 

8171 Balatonvilágos, Erdősor u. 1.

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c (A termékek előbb Balatonvilágosról kerülnek ide átszállításra, így ezen a címen később vehetőek át a termékek, mint Balatonvilágoson.)

 

Kézbesítési cím megadása

Lehetőség van eltérő kézbesítési és számlázási cím megadásra, ebben az esetben a számlázási címre állítjuk ki a számlát, a csomagot pedig a kézbesítési címre szállítjuk. Nagyon fontos, hogy pontos szállítási címzést adjon meg és hogy adjon meg telefonszámot, hogy a futár elérhesse ha probléma merülne fel.

 

Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállítmányozó kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk szállítási címen történő átadását.  Ezután a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. 

 

A Vevő jogai és kötelezettségei 

A Vevőnek miután a csomagot átvette 14 napig jogában áll a megrendelt terméket az Eladó részére hiánytalanul, idegen behatásoktól mentes állapotban visszaküldeni. A 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó fényképet készíthet. Az Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vevőnek, amennyiben az adott termék sérülésmentes, és az ÁSZF-ben leírt kritériumoknak maradéktalanul megfelel. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFÁ-t is) valamint amennyiben igényelte, a házhoz szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhoz szállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

 

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások , amelyeknek teljes körű igénybevételhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatinak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Eladó a következő adatokat rögzíti a Vevőről:

A Vevő azonosításához szükséges adatokat:

Név

Szállítási cím

Számlázási cím

Elektronikus levelezési cím

Elérhetőségi telefonszáma

Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében az Eladó a következő adatokat bocsátja a Szállítmányozó, illetve a Szállítmányozó megbízottja rendelkezésére:

Megrendelő neve

A teljes szállítási cím

A megrendelő által a kiszállításra vonatkozó egyéb közlendője (lehetséges átvételi időpontok)

A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvételes megrendelés esetén)

Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége az áru átadásának megkönnyítése érdekében

A Szállítmányozó, illetve annak megbízottja ezeket, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

 

Személyes adatok módosítása

A megadott személyes adatait a Vevő a weboldalon található "Személyes adatok" menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vevő adatainak törlését szintén ezen menüpont alatt tudja megtenni.

 

Egyebek

Biztonság

A Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon történő látogatás, megrendelés leadása feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

Felelősség kizárása 

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe,  illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. Az Eladó mindent megtesz, annak érdekében, hogy a képekhez megadott adatok a valóságnak megfeleljenek, azonban az esetleges elírások miatt az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

www.gyumolcspres.hu weboldal felületén található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióknak megvalósítási módja, az ezen oldalon látható formában az Új Vinoservice Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

 

Jogviták

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezzék. Amennyiben tárgyalási úton ez nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

Termékekhez kapcsolódó képek és videók

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható termékek, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérünk minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal az info kukac gyumolcspres pont hu e-mail címen vagy a 06.30.916.7224-as telefonszámon nyitva tartási időben.